طراحی سایت

مشتری گرامی

ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی و انتخاب این بانک  برای انجام فعالیت های پولی و مالی خود، بانک مهر اقتصاد برای ایفای رسالت خویش در اقدام جهادی پیشتاز بوده و به منظور استقرار و پیاده سازی موازین شرعی در عملیات بانکی، بیش از یک دهه فعالیت های چشمگیری انجام داده است. از آنجا که نظرات ارزشمند جنابعالی چراغ راه پیش روی ماست و نقش تأثیرگذاری در کیفیت تداوم برنامه های بانک دارد، مستدعی است با ارائه ی پاسخ دقیق به سؤالات ذیل، برادران خدمتگزار خود را در تحقق هدف راهبردی ایجاد نگین بانکداری اسلامی یاری فرمایید.

1- به نظر شما، انجام عملیات بانکی مبتنی بر احکام شریعت اسلام در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

2- به نظر شما میزان موفقیت بانک مهر اقتصاد در عینیت بخشیدن به موازین شرعی در فعالیت های خود چقدر است؟

3- به نظر شما ، بانک مهر اقتصاد از نظر میزان رعایت موازین شرعی ، در مقایسه با سایر بانک های کشور از چه جایگاهی برخوردار است؟

4- میزان اطلاعاتی که نسبت به صحت شرعی عملیات بانکی بویژه در زمان اخذ تسهیلات از کارکنان بانک دریافت کرده اید چقدر است؟

5- به نظر شما، میزان موفقیت این بانک در تحقق اقتصاد مقاومتی چقدر است؟

ثبت رأی 
طراحی سایت