طراحی سایت
  

الزامات استقرار بانکداری اسلامی با تاکید بر گزارش عملیات پیاده سازی

نویسنده: حمیدرضا نجف پور، مسلم میرزایی، علیرضا فتح الهی نوا
ناشر: قلم پارسی
نوبت و سال انتشار: چاپ اول/پاییز 1391
توضیحات

مرکز تحقیقات و مشاوره اسلامی

ناشر: انتشارات نوید مهر
توضیحات

عقود اسلامی بانکی

نویسنده: مسلم میرزایی، علیرضا فتح اللهی، حمیدرضا نجف پور کردی، جواد عبادی
توضیحات

معاملات بانکی-دیدگاه مراجع عظام تقلید به همراه تحلیل کارشناسی

نویسنده: جواد عبادی، عبالصمد ایمانی ملکی، مهدی صفاریان طوسی
ناشر: انتشارات نوید مهر
نوبت و سال انتشار: 1395
توضیحات

فرایند بررسی و تصویب قرارداد

نویسنده: مسلم میرزایی، علیرضا فتح اللهی، سید محمد منصوری
ناشر: انتشارات نوید مهر
توضیحات

قرارگاه جهادی بانکداری اسلامی

نویسنده: سید محمد منصوری
توضیحات

الزامات استقرار بانکداری اسلامی با تاکید بر گزارش عملیات پیاده سازی

نویسنده: حمیدرضا نجف پور، علیرضا الهی نوا، امیر ملکی نژاد
ناشر: مولف
نوبت و سال انتشار: 1392
توضیحات

قرض الحسنه و مسئولیت اجتماعی بانک مهر اقتصاد

ناشر: معاونت اعتبارات و تخصیص منابع اداره بانکداری اسلامی
توضیحات

روابط عمومی جهان اسلام

نویسنده: ابراهیم صفرلکی، منصور شیخ الاسلامی
نوبت و سال انتشار: 1392
توضیحات

سلسله نشست های مهندسی مجدد شرعی عملیات بانکی بانک مهر اقتصاد

ناشر: حمیدرضا نجف پور کردی، علیرضا فتح الهی نوا، امیر ملکی نژاد
توضیحات
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
طراحی سایت