طراحی سایت

تعريف علم اقتصاد

دانشی است که به شناسايی راه های تخصیص بهینه منابع محدود بین نیازهای نامحدود بشری می پردازد.

تعريف بانکداری

بانکداری به معنای مديريت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول و ارايه خدمات بانکی می باشد.

نقش و ضرورت بانک در اقتصاد

نقش و ضرورت بانک در اقتصاد

افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید

بانک ها به کمک سیاست های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمايه لازم، باعث افزايش سرمايه گذاری و ايجاد فرصت های شغلی جديد در اقتصاد می گردند.

افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی

بانک ها از طريق شناسايی بخش های محرک اقتصاد و تزريق منابع مالی و سرمايه در گردش به اين بخش ها موجب تسهیل فعالیت های اقتصادی و افزايش تولید و نرخ رشد اقتصادی می گردند.

اقتصاد اسلامی و کارکردها

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی در راستای تامین عدالت اجتماعی.

کارکرد اقتصاد اسلامی ايجاد کسب و کار حلال

انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی منطبق با شرع اسلام

توزيع عادلانه درآمد و ثروت

با اتخاذ تدابیر ی از جمله گسترش روابط حقوق کار، زکات و ...

گسترش روحیه ايثار،انفاق و صدقه

مالکیت اصلی از آن خداست و به امانت به انسان داده شده است.

اقتصاد اسلامی و ويژگیها

حاکمیت سیاسی اسلام

در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است. ولن يجعل الله للکافرين علی المومنین « خداوند برای کافران بر مومنان راه » سبیلا تسلطی قرار نداده است. )نساء/ 141 )

تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی

اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصاديش از قبیل زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجرای عدالت از چهارچوب ارزش های اخلاقی خارج نمی شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی در راستای اهداف مکتب اسلام است.

برپایی عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می يابد.

عدم وابستگی اقتصادی

استقلال اقتصادی به معنای دستیابی به توانايی محافظت اقتصاد از نوسانات اقتصادی و غیراقتصادی بین المللی می باشد.

خودکفایی و اقتدار اقتصادی

مقصود از خود کفايی اين است که جامعه بتواند نیازمنديهای خود را در حد بالايی از رفاه تولید کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد.

رفاه عمومی

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می شود، اگر جامع های توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می آيد.

آثار و پیامدهای کسب و کار حلال

 • سلامت اقتصاد خانواده
 • سلامت اقتصادی زمینه ساز سلامت اعتقادی و تامین سعادت انسانی
 • تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی و توسعه اعتماد متقابل
 • جلوگیری از فساد اقتصادی
 • قوام جامعه

ا

بانکداری اسلامی، ويژگی ها و کارکرد ها

بانکداری اسلامی

سیستمی مبتنی بر قوانین اسلامی است که مولفه های اصلی آن تقسیم سود و زيان حاصل از مشارکت و پرهیز از ربا يا همان بهره پول است.

ويژگی ها و کارکردها
 • انطباق با موازین شریعت اسلام (حذف ربا و غرر)
 • ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف، استصناع و اجاره)
 • برآورده ساختن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش های نوین مالی - اسلامی
 • تقارن اطلاعات در عملیات بانکی

مزيت های نظام بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف

الف- ثبات بیشتر نظام بانکداری اسلامی:
 • ثبات در بخش عرضه پولی
 • مقاوم بودن در برابر عامل های بی ثباتی برون زا
 • انعطاف مناسب در برابر شوک های واقعی اقتصاد
 • برابری و همزمانی تعهدهای پرداخت با دريافتی ها
 • ممنوعیت سفته بازی در نظام تامین مالی اسلامی
ب- کارایی بالای نظام بانکداری اسلامی:
 • مشارکت در ريسک و ايجاد ساختار انگیزشی قوی تر در نظام تامین مالی اسلامی
 • توزيع عادلانه درآمد ملی و توسعه اقتصادی

استقرار بانکداری اسلامی، بسترساز اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

اقتصادی که با آينده پژوهی دقیق و عالمانه، تمامی فرصتهای آتی دشمن را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسايی کرده و راهکارهای مناسب را در سطوح مختلف به کار گیرد به طوري که تهديدها را تبديل به فرصت کرده و زمینه جهش کشور را فراهم گردد.

برخی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی
 • حمايت از تولید ملی
 • اجرای اصل 44 قانون اساسی
 • توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • مبارزه با مفاسد اقتصادی
 • اصلاح الگوی مصرف
 • استفاده از تمام ظرفیت های دولتی و مردمی
 • وحدت و انسجام ملی

ایجاد ساختار و سازمان اداره بانکداری اسلامی و تقویت کمیته فقهی پیاده سازی بانکداری اسلامی

پیاده سازی و استقرار کامل راهبردها و سیاستهای کلان سازمانها، مستلزم ايجاد و تقويت ساختار سازمانی مربوطه با اهداف مشخص می باشد. اهداف تشکیل کمیته فقهی پیاده سازی بانکداری اسلامی عبارتند از:

 • استفاده از ظرفیت علمی و تجارب ذی قیمت کارشناسان فقهی و اعتباری
 • بازنگری مستمر رويه ها، دستورالعمل ها، روشهای جاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 • برگزاری نشست ها و تشکیل کانون فکری و آسیب شناسی علل و موانع تحقق کامل بانکداری بدون ربا و تجزيه و تحلیل ابعاد کامل موضوع
 • ارائه راهکار های عملی و کاربردی در جهت جلوگیری از ايجاد انحرافات احتمالی و اجرای صحیح عقود شرعی در سطح شعب

وظایف بانکداری اسلامی

 • تدوين برنامه و راهکار عملی جهت استقرار ، ترويج و نهادينه سازی فرهنگ بانکداری اسلامی
 • همکاری و تعامل با شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته های مشابه در شبکه بانکی کشور
 • ارتباط موثر با حوزه نمايندگی ولی فقیه و دفتر تايید شرعی ضوابط و برنامه های سپاه
 • بازنگری مستمر فرم ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قراردادهای مورد استفاده
 • تطبیق محصولات و طرح های جديد بانکی با موازين شرع مقدس
 • تشکیل مستمر جلسات کمیسیون عالی بانکداری اسلامی
 • تدوين و اجرای ساز و کار جامع نظام ارزيابی و نظارت شرعی

اين مدل برخواسته از پژوهشی علمی و مطالعه ای میدانی تحت عنوان آسیب شناسی علل عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی می باشد. در اين راستا برای سنجش میزان عوامل تاثیر گذار در پیاده سازی و استقرار بانکداری اسلامی پرسش نامه ای تهیه و با بهره گیری از نظرات خبرگان، میزان شدت و ضعف هر کدام از مشکلات مشخص، و بر اساس اهمیت طبقه بندی و اجرايی شد.

 • روایی این تحقیق توسط صاحبنظران و اساتید این حوزه بررسی و با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.
 • پایایی این تحقیق نیز با یک آلفای کرونباخ 76.5 % مورد تایید قرار گرفت.
 • تعداد سوالات و مشکلات 29 آیتم بوده که در یک الگوی 7 بعدی مورد تحلیل قرار گرفته است.
 • مشکلات مطروحه با میزان رضایت 82.16 درصدی مورد موافقت جامعه آماری قرار گرفت.

حمایت مدیران ارشد


سیستم مدیریت و برنامه ریزی


نیروی انسانی و آموزش کارکنان


آموزش و مشاوره بانکداری اسلامی به مشتریان


محصولات و خدمات در حوزه ی بانکداری اسلامی


فرایند کنترل و نظارت


اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی


ابعاد مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی

 


طراحی سایت