طراحی سایت
رئیس انجمن مالی اسلامی مطرح کرد لزوم تعریف جامع از اصلاح نظام بانکی
12
شهریور
رئیس انجمن مالی اسلامی مطرح کرد لزوم تعریف جامع از اصلاح نظام بانکی

برای اصلاح نظام بانکی، تنها بانک مرکزی و نظام بانکی هدف نیست بلکه  قبل از هر اقدامی رابطه بانک و سپرده گذار، رابطه بانک و سپرده پذیر و رابطه بانک و بانک مرکزی را بازتعریف کنیم. دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در  پنل تخصصی سی امین همایش بانکداری اسلامی گفت: از اصلاح نظام بانکی به عنوان مطالبه بخش های مختلف برداشت های متفاوتی می شود لذا علاوه بر اجماع بر یک تعریف مشخص نیازمند یک عزم جدی در سطوح مختلف دستیابی به این هدف هستیم.  وی تصریح کرد:...

طراحی سایت