طراحی سایت
پاسخ به شبهه ربا در طرح جدید بانکداری جریمه تاخیر تعزیر مالی و مختص غیر معسرین است.
20
آذر
پاسخ به شبهه ربا در طرح جدید بانکداری جریمه تاخیر تعزیر مالی و مختص غیر معسرین است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای، به انتقاد برخی مراجع معظم و فضلای حوزه علمیه قم، مبنی بر رسمیت بخشیدن به رباخواری در طرح جدید بانکداری پاسخ گفت. حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در بانکداری کنونی و طرح پیشنهادی مجلس فقهی بانک مرکزی در با انتشار بیانیه ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت و به انتقاد برخی مراجع معظم تقلید و فضلای حوزه علمیه ق...

طراحی سایت